Wydarzenia

Już 19–20 kwietnia odbędzie się kongres działów HR spółek giełdowych

SHUTTERSTOCK

VI Kongres HR Spółek Giełdowych SEG organizowany jest przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych. W tym roku będzie mowa o nowych zadaniach HR w spółkach giełdowych. Omówione zostaną m.in. takie zagadnienia jak: ewolucja roli HR w spółce giełdowej; HR jako hub raportowania niefinansowego; rola HR w zarządzaniu danymi osobowymi; motywacja kluczowych pracowników.

Podczas pierwszego dnia kongresu odbędą się cztery sesje plenarne. Dyskusja „Ewolucja roli HR w spółce giełdowej” będzie dotyczyła takich zagadnień jak: model organizacyjny i rola HR; zarządzanie kosztami i wynikami pracy; badanie efektywności HR; zarządzanie zmianą.

Kolejna sesja plenarna, „HR jako hub raportowania niefinansowego w spółce giełdowej”, będzie omawiała takie tematy jak: korzyści z raportowania niefinansowego; zakres raportowania w obszarze pracowniczym i społecznym; stworzenie, wdrożenie i sprawne monitorowanie polityki dotyczącej praw człowieka.

Trzecia sesja będzie poświęcona roli HR w zarządzaniu danymi osobowymi. Będzie mowa m.in. o zakresie danych osobowych gromadzonych przez działy HR; gromadzeniu danych wynikających z regulacji giełdowych, m.in. MAR; nowych regulacjach UE i nowych sankcjach w zakresie danych osobowych.

Tematem czwartej sesji, zamykającej część merytoryczną pierwszego dnia kongresu, będą zagadnienia dotyczące motywacji kluczowych pracowników, takie jak: czego oczekują dziś pracownicy; wspólne cele pracowników i pracodawców; jak spełnić oczekiwania w najbardziej efektywny sposób.

Uczestnicy będą mieli możliwość wzięcia udziału w grze terenowej „Grywalizacja w praktyce – odkoduj 5 cichych zabójców zaangażowania w Twojej firmie”.

Program drugiego dnia kongresu to praktyczne warsztaty dotyczące m.in. takich zagadnień jak: zmiana roli HR a zmiana funkcjonowania firmy; jak HR może przygotować spółkę do raportowania informacji niefinansowych; nowoczesny proces rekrutacyjny a dane osobowe; kapitał ludzki i procesy HR w liczbach i wskaźnikach; najnowsze wyzwania w zakresie prawa pracy; usprawnienie zarządzania ludźmi dzięki Termometrowi Organizacji oraz analizie Big Data; Bitwa o Talenty – zgrywalizowany program dla najlepszych, którzy wymagają tego, co najlepsze; jak zbudować przewagę pracodawcy na rynku.

Kongres odbędzie się w Hotelu OSSA w Ossie k. Rawy Mazowieckiej. Szczegółowe informacje na stronie internetowej www.seg.org.pl.

Miesięcznik „My Company Polska
PRENUMERATA

Moim zdaniem

Najczęściej czytane

Czy przenieść firmę za granicę

Cztery sposoby na podatki

Boom na drony

Kto zyska na ozusowaniu umów zleceń?

Dobre auto na niskie raty