Prawo i podatki

Nierówne traktowanie, czyli stawka 15 proc. CIT

© Shutterstock

1 stycznia 2017 r. weszły w życie przepisy wprowadzające obniżoną stawkę podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 15 proc. Preferencja podatkowa została skierowana jedynie do małych podatników, u których przychody ze sprzedaży brutto nie przekraczają 1,2 mln euro oraz rozpoczynających działalność. 

Jak czytamy w uzasadnieniu do nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wprowadzona stawka preferencyjna CIT ma w głównej mierze umożliwić małym przedsiębiorcom zachowanie większej części wypracowanego dochodu, co w konsekwencji ma przełożyć się na możliwości rozwoju działalności takiego przedsiębiorcy. 

Niemniej nowe przepisy uniemożliwiają skorzystanie z obniżonej stawki CIT wielu podatnikom, którzy powstali: 

1. w drodze przekształcenia, połączenia lub podziału podatników CIT – tutaj wyjątkiem jest przekształcenie spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową; 

2. w drodze przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej osoby fizycznej; 

3. w drodze przekształcenia spółki niebędącej osobą prawną; 

4. za sprawą osób prawnych, osób fizycznych albo jednostek niemających osobowości prawnej, które wniosły aportem na kapitał zakładowy podatnika CIT prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo, zorganizowaną część przedsiębiorstwa albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty co najmniej 10 tys. euro;

5. za sprawą osób prawnych, osób fizycznych albo jednostek niemających osobowości prawnej, które wniosły aportem na kapitał zakładowy podatnika CIT składniki majątku uzyskane w wyniku likwidacji innych podatników CIT, których były wspólnikami. 

Powyższe wyłączenia dla podatników CIT rozpoczynających działalność będą obowiązywać w roku podatkowym, w którym rozpoczęli działalność, oraz w roku podatkowym bezpośrednio po nim następującym. Oznacza to, że wskazana grupa podatników będzie mogła skorzystać z proponowanej zmiany dopiero począwszy od trzeciego roku podatkowego, pod warunkiem że nadal będą małymi podatnikami. 

Niepokoi fakt, że wprowadzone przepisy różnicują podatników CIT nie tylko w kwestii osiąganego przychodu, momentu rozpoczęcia działalności, ale również w kwestii formy prowadzonej działalności. Należy bowiem zauważyć, że nowa stawka CIT obejmuje jedynie spółki z o.o., spółki akcyjne i spółki komandytowo-akcyjne. W konsekwencji podatnicy CIT prowadzący swoją działalność w formie stowarzyszenia czy fundacji nie mają możliwości skorzystania z przedmiotowej preferencji. 

Kolejnym przejawem dyskryminacji prawnej jest brak analogicznych przepisów w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem przedsiębiorcy prowadzący swoją działalność w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, spółki cywilnej, spółki jawnej, spółki partnerskiej czy spółki komandytowej nie mają możliwości rozliczenia się ze swoich dochodów według stawki w wysokości 15 proc. 

W tym miejscu warto podkreślić, że Minister Finansów w uzasadnieniu do nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wielokrotnie podkreślał, iż wprowadzona zmiana ma stać się panaceum na zaburzone warunki konkurencji, których minister finansów upatruje najwidoczniej jedynie w podwójnym opodatkowaniu spółek kapitałowych. 

Analizując jednak nowe przepisy, nie można oprzeć się wrażeniu, że wprowadzona zmiana, która w założeniu miała doprowadzić do rozwoju małych przedsiębiorstw w Polsce, stanowi jedynie nieudaną zapowiedź wsparcia dla szeroko rozumianej przedsiębiorczości w naszym kraju. 

 

Miesięcznik „My Company Polska
PRENUMERATA

Moim zdaniem

Najczęściej czytane

25 najlepszych polskich startupów

Czy przenieść firmę za granicę

Cztery sposoby na podatki

Boom na drony

Kiedy Alexa przemówi po polsku? [TYLKO U NAS]