Prawo i podatki

Kalendarium przedsiębiorcy – kwiecień 2017

© MCP

5 kwietnia – środa

Opłacenie podatku VAT za marzec i złożenie deklaracji o należnych kwotach podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych (VAT-14). 

7 kwietnia – piątek

Opłacenie podatku dochodowego w formie karty podatkowej za marzec. 

Opłacenie zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w marcu od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21. ust. 1. i art. 22. ust. 1. Ustawy o podatku dochodowym  od osób prawnych. 

Opłacenie zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w marcu od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. 

Podatnicy mający siedzibę lub zarząd w Polsce – przekazanie podatnikom informacji CIT-7 o zryczałtowanym podatku dochodowym pobranym w marcu od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. 

10 kwietnia – poniedziałek

Składka ZUS za marzec – dotyczy osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie. 

Złożenie zgłoszenia INTRASTAT za marzec. 

18 kwietnia – wtorek

Składka ZUS za marzec – dotyczy wszystkich płatników składek oprócz osób fizycznych opłacających je wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych. 

Opłacenie podatku leśnego za  kwiecień – dotyczy osób prawnych,  jednostek organizacyjnych i spółek nieposiadających osobowości prawnej. 

Opłacenie podatku od nieruchomości za kwiecień – dotyczy osób prawnych, jednostek organizacyjnych i spółek nieposiadających  osobowości prawnej. 

20 kwietnia – czwartek

Wpłata za marzec pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy. 

Wpłata za marzec miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych – podatek PIT i CIT. 

Opłacenie zaliczki na podatek od dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej za I kwartał. 

Wpłata przez płatników wymienionych w art. 41. Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych pobranych zaliczek na podatek dochodowy (np. z tytułu umów zleceń) lub zryczałtowanego podatku dochodowego za marzec. 

Wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za marzec. 

Wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za I kwartał. 

Wpłata na PFRON za marzec. 

25 kwietnia – wtorek

Opłacenie podatku VAT za marzec i złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12. 

Wpłata podatku VAT za I kwartał i złożenie deklaracji VAT-7K. 

Wpłata podatku akcyzowego za marzec i złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego. 

Złożenie informacji podsumowującej VAT-UE za marzec. 

Złożenie informacji podsumowującej w obrocie krajowym VAT-27 za marzec. 

Złożenie deklaracji dla podatku od towarów i usług przedstawiciela podatkowego (VAT-13) za marzec. 

Złożenie informacji o ewidencji VAT w formie JPK (JPK_VAT) za marzec – dotyczy podatników mających status dużego, średniego i małego przedsiębiorcy. 

Miesięcznik „My Company Polska
PRENUMERATA

Moim zdaniem

Najczęściej czytane

25 najlepszych polskich startupów

Czy przenieść firmę za granicę

Cztery sposoby na podatki

Boom na drony

Kiedy Alexa przemówi po polsku? [TYLKO U NAS]