Prawo i podatki

Najnowsze zmiany w przepisach gospodarczych – kwiecień 2017

© Shutterstock

Co nowego w prawie? Czego możemy się spodziewać w najbliższym czasie? Kontynuujemy nasz cykl z informacjami najistotniejszymi z punktu widzenia przedsiębiorcy. 

KRAJOWA ADMINISTRACJA SKARBOWA

Nowa struktura administracji skarbowej

1 marca rozpoczęła działalność Krajowa Administracja Skarbowa (KAS), której szefuje wiceminister finansów. KAS składa się z izb administracji skarbowej, urzędów skarbowych i urzędów celno-skarbowych wraz z delegaturami i oddziałami celnymi. 

Urzędy skarbowe realizują teraz takie dotychczasowe zadania swoje i urzędów celnych: obsługa podatników, pobór podatków, należności celnych, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych, a także kontrola podatkowa. Z kolei urzędy celno-skarbowe zajmują się kontrolą celno-skarbową, ustalaniem i określaniem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych (oraz innych należności na podstawie odrębnych przepisów) czy obejmowaniem towarów procedurami celnymi. 

W ramach KAS powstała także Krajowa Informacja Skarbowa (KIS), która ma zapewnić jednolitą informację podatkową i celną oraz odpowiada za wydawanie interpretacji przepisów prawa podatkowego (interpretacje indywidualne wydaje dyrektor KIS). 

Kontrola celno-skarbowa

Jest to nowy rodzaj kontroli, która dostała dodatkowe uprawnienia, jak m.in. możliwość przeszukania mieszkania podatnika czy przesłuchania wybranej osoby, kontrola podmiotów, które mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza właściwością miejscową urzędu, przystąpienie do kontroli bez wcześniejszego zawiadomienia. Ustawa nie reguluje kryteriów, kiedy podatnik może zostać skontrolowany przez urząd celno-skarbowy, a kiedy przez urząd skarbowy. Po kontroli celno-skarbowej można się odwołać do naczelnika urzędu celno-skarbowego. 

KODEKS KARNY

Nowelizacja Kodeksu karnego w zakresie wyłudzenia VAT

Od 1 marca weszły w życie surowe kary za posłużenie się, jak autentyczną, podrobioną lub przerobioną fakturą. Sprawca takiego czynu może spodziewać się kary pozbawienia wolności od sześciu miesięcy do ośmiu lat, a w przypadku faktur dużej wartości, albo gdy uczynił sobie z tego stałe źródło dochodu – karze pozbawienia wolności nie mniejszej niż trzy lata. W przypadkach o niższym stopniu szkodliwości przewidziana jest grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch. 

Konfiskata rozszerzona

Sejm uchwalił nowelizację Kodeksu karnego w sprawie przepadku mienia pochodzącego z przestępstwa. Wprowadzono m.in. możliwość przepadku przedsiębiorstwa będącego własnością osoby fizycznej, przeprowadzenia kontroli mienia oskarżonego z okresu pięciu lat przed popełnieniem przestępstwa czy przepadku mienia wobec osób trzecich, jeśli sprawca przekazał je nieodpłatnie lub sprzedał znacznie poniżej wartości rynkowej. 

KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

Wznowienie postępowania cywilnego

Od 15 lutego termin pozwalający wznowić postępowanie cywilne zakończone prawomocnym wyrokiem to 10 lat od jego uprawo­mocnienia (do tej pory było to pięć lat). 

POZOSTAŁE WAŻNIEJSZE ZMIANY

Nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

Począwszy od 16 marca badane są, pod kątem ich wpływu na mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, wszystkie projekty aktów normatywnych dotyczących praw i obowiązków majątkowych przedsiębiorców oraz ich praw i obowiązków wobec organów administracji publicznej. Jest to obowiązkowy element uzasadnienia projektu danego aktu. 

Miesięcznik „My Company Polska
PRENUMERATA

Moim zdaniem

Najczęściej czytane

25 najlepszych polskich startupów

Czy przenieść firmę za granicę

Cztery sposoby na podatki

Boom na drony

Kiedy Alexa przemówi po polsku? [TYLKO U NAS]