Finanse

Leasing infrastruktury IT szansą rozwoju dla sektora MSP

Wywiad z Patrykiem Krajewskim, Sales Managerem Lenovo Financial Services. 

 

– Czy małe i średnie firmy w Polsce są świadome korzyści wynikających z cyfryzacji biznesu? Jakie czynniki utrudniają wprowadzanie do firm nowych rozwiązań informatycznych? Jak dużym obciążeniem finansowym dla podmiotów MSP są wdrożenia IT?

Nie ulega wątpliwości, że większość firm z segmentu MSP jest świadoma korzyści wynikających z cyfryzacji biznesu, tak samo jak każdy konsument obserwuje postęp technologiczny i wszechobecną digitalizację. Z drugiej jednak strony inwestycje w IT w dalszym ciągu przez wiele firm są traktowane jak zło konieczne, właśnie z racji dosyć wysokich w ich odczuciu kosztów wdrożenia i utrzymania owej infrastruktury. W naszej szybko rozwijającej się gospodarce wszystko, co nie prowadzi bezpośrednio do nowych przychodów dla firmy, jest kosztem z założenia zbędnym, a jedynym wyjątkiem w tym podejściu jest nowe auto szefa. Inwestycje w rozwiązania teleinformatyczne na zarabianie pieniędzy przekładają się zazwyczaj pośrednio lub często ciężko firmom oszacować potencjał związany z budową nowego kanału dystrybucji, znacznie bardziej przekładają się na redukcję kosztów przedsiębiorstwa. Nie wspominając oczywiście o firmach, których udział w cyfryzacji biznesu jest tak naprawdę podstawą funkcjonowania. W takich firmach świadomość rozwiązań teleinformatycznych stoi na bardzo wysokim poziomie i nie mają one problemu z podejmowaniem decyzji odnośnie do nowych inwestycji, ograniczeniem może być jedynie kapitał potrzebny na ich przeprowadzenie.

– Jak zoptymalizować koszty związanie z wyposażeniem firmy w sprzęt IT?

Optymalizacji kosztów związanych nie tylko z wyposażeniem firmy w sprzęt IT, ale również z jego obsługą, jest wiele i wszystko zależy od wielkości i strategii funkcjonowania danego przedsiębiorstwa. Na pewno należy pamiętać, że w obecnych czasach firma bez sprzętu IT w zasadzie nie funkcjonuje, chyba że mamy na myśli osiedlowy warzywniak, którego targetem docelowym są okoliczni mieszkańcy. Ale gdyby ów lokalny warzywniak chciał wyjść frontem do klienta i udostępnić usługę „zamów przez internet, odbierz w drodze z pracy”, to wymagałoby już jakichś inwestycji, aby do tej sfery online się dostać. Trochę na niekorzyść standardowego leasingu przemawia fakt, że okres amortyzacji sprzętu teleinformatycznego to 30 proc. w skali roku, czyli dosyć wysoki w porównaniu do innych środków trwałych, co daje nam całkiem solidną tarczę podatkową.

Należy pamiętać również, że sam zakup sprzętu to nie jedyny wydatek w tej układance, należy na tę inwestycję spojrzeć kompleksowo. Są klienci, którzy pod pretekstem oszczędności decydują się na zakup sprzętu konsumenckiego do prowadzenia swojego bieznesu, co w dość szybkim czasie okazuje się nietrafionym pomysłem. To tak jakby na przykład pofesjonalny kolarz wybierał sobie rower do startów w supermarkecie.

Optymalizacja kosztów to odpowiedni dobór sprzętu, usług serwisowych, metody finansowania, ale przede wszystkim założeń użytkowania owego sprzętu, dostosowany do potrzeb danej firmy, jej wielkości i planów rozwojowych.

– Dla jakich firm MSP przestaje być korzystne inwestowanie we własny sprzęt elektroniczny, komputery i serwery? Kiedy lepiej pomyśleć o leasingu?

Kiedy prowadzimy małą firmę, zatrudniającą jedynie kilka osób, gdzie jedynym sprzętem teleinformatycznym będzie kilka laptopów, to rzeczywiście nie jest to temat dla leasingu, ponieważ przy małych inwestycjach koszty finansowania są relatywnie wysokie, dla każdej firmy leasingowej przeprocesowanie jednej transakcji na samochód o wartości 70 tys. zł czy dwóch laptopów za 7 tys. zł, to taki sam koszt, więc przychody muszą być adekwatne do poniesionych wydatków.

Jednakże kiedy infrastruktura rośnie, koszty zakupu sprzętu również i inwestycja zaczyna trochę ważyć na budżecie firmy, to w takiej sytuacji warto pomyśleć o wsparciu finansowym zakupu. Tutaj również nadchodzi moment, kiedy należy ustalić strategię użytkowania sprzętu, czyli okres, w jakim dany rodzaj sprzętu ma być użytkowany, co ma się z nim dalej dziać, czy mamy miejsce na składowanie zużytego sprzętu, czy mamy własny departament IT, jakie mają być jego zadania, kto będzie naprawiał sprzęt po okresie gwarancji, co z kwestią upgradeów, zgodności i wiele innych. Od odpowiedzi na te wszystkie pytania zależy odpowiedni dobór produktu finansowego. Każda firma mówi o oszczędności kosztów, lecz często oszczędność kosztów ogranicza się do najniższej ceny nabycia urządzeń i najniższej marży, bez uwzględniania innych aspektów użytkowania sprzętu. Dobrą informacją niewątpliwie jest to, że firmy coraz częściej zaczynają analizować wszelkie koszty funkcjonowania i wdrażają strategie użytkowania sprzętu, patrząc przez pryzmat wielu aspektów. Są też firmy, których model biznesowy opiera się na świadczeniu konkretnych usług na bazie sprzętu teleinformatycznego, co wiąże się tym, że inwestycja spłaca się jedynie wtedy, kiedy jest klient na ich usługę. Rozwój firmy jest ściśle powiązany z dostępnością infrastruktury i możliwościami reagowania na potrzeby klientów. W takich sytuacjach istotne dla firmy jest to, aby za sprzęt płacić wtedy, kiedy generuje on określony zarobek i tutaj warto pomyśleć o rozwiązaniach finansowych.

– Na czym może polegać wyższość leasingu nad innymi formami finansowana inwestycji IT?

Wszystko zależy od tego, o jakim rodzaju leasingu mówimy. Na rynku mamy kilka form finansowania mocno do siebie zbliżonych i często ze sobą mylonych. Leasing operacyjny, który większość firm zna z rynku, to forma finansowania, która z jednej strony ma zapewnić tarczę podatkową firmie, z drugiej strony stanowi tańszą alternatywę dla kredytu.

Trochę inaczej ma się sytuacja z ofertą leasingu operacyjnego pozabilansowego, który jest bardziej zbliżony do umowy najmu lub dzierżawy, gdzie z założenia sprzęt ma być jedynie narzędziem do prowadzenia działalności, a po okresie jego podstawowej użyteczności ma zostać wymieniony na nowy, celem minimalizacji TCO (total cost of ownership), tak zwanego całkowitego kosztu użytkowania sprzętu, ponieważ na koszt użytkowania składa się wiele rzeczy, jak wspomniane koszty administracji sprzętem, wsparcie techniczne, koszty utylizacji po okresie użytkowania, koszty napraw nieobjętych gwarancją lub po okresie gwarancji, koszty związane z czyszczeniem danych, zgodności technologicznej infrastruktury i wiele innych. Nasz produkt jest odpowiedzią na wiele z tych pytań, ponieważ finansowanie to tylko jego część.

– Czy oferta Lenovo w zakresie leasingu infrastruktury IT jest stała, czy może być indywidualnie dostosowana do potrzeb przedsiębiorstwa?

Nasza oferta skupia się na dwóch założeniach, po pierwsze, owszem, dajemy klientom pieniądze na zakup infrastruktury, ale przede wszystkim dążymy do pomagania w zarządzaniu cyklem życia naszego sprzętu, oferując finansowanie w drodze leasingu operacyjnego, odbiór sprzętu pod koniec okresu używania, pomoc w utylizacji, czyszczeniu danych, jak również w bieżącym zarządzaniu infrastrukturą dzięki dedykowanemu portalowi. Nasza oferta idzie o krok dalej – nasz produkt nie ma za zadanie konkurować ceną z uniwersalnymi firmami leasingowymi, mamy dostosowywać nasz produkt do potrzeb naszych klientów. Jeśli klient w zasadzie kupuje sprzęt partiami co miesiąc, mamy dla niego program smarttrack, który charakteryzuje się oknami zakupowymi, podczas których klient zamawia sprzęt, a pod koniec danego okresu wszystko zbierane jest w jedną umowę. Ma to na celu zminimalizowanie formalności i uniknięcie konieczności zawierania wielu umów do każdego zamówienia. Klient planuje duży projekt za trzy miesiące, ale sprzęt potrzebuje już, aby móc się do tego przygotować? Nie ma problemu, możemy przygotować ofertę z okresem karencji w spłacie. W naszym zrozumieniu leasing to zdecydowanie coś więcej, niż jedynie pożyczenie pieniędzy, co przekłada się na naszą elastyczność w stosunku do potrzeb klientów. Aby pokazać, że dla nas kluczowe jest wsparcie klienta, jesteśmy również w stanie pomóc mu w utylizacji starych komputerów, z kórych już nie korzysta i zajmują jedynie półki w magazynie. Aktualnie również pracujemy nad nowatorskim rozwiązaniem mającym wpisywać się w światowe trendy w zakresie płacenia za coś jedynie wtedy, kiedy z tego korzystamy. Rolą Lenovo Financial Services jest budowa z klientem współpracy wielopłaszczyznowej, gdzie produktem jest kompleksowe rozwiązanie z zakresu używania sprzętu teleinformatycznego, jako narzędzia do prowadzonego biznesu.

Miesięcznik „My Company Polska
PRENUMERATA

Moim zdaniem

Najczęściej czytane

25 najlepszych polskich startupów

Czy przenieść firmę za granicę

Cztery sposoby na podatki

Boom na drony

Kiedy Alexa przemówi po polsku? [TYLKO U NAS]