Finanse

Koszt prezydenckiej reformy emerytur to 40 mld

Fot. Piotr Kamionka/REPORTER

Łączny koszt obniżenia wieku emerytalnego dla finansów publicznych w latach 2016-2019 wyniesie ok. 40 mld zł, z czego koszt dla budżetu państwa to ok. 30 mld zł - wynika z uzasadnienia projektu prezydenckiej ustawy obniżającej wiek emerytalny.

Prezydent Andrzej Duda poinformował w poniedziałek, że składa do Sejmu projekt ustawy dotyczącej obniżenia wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet oraz 65 lat dla mężczyzn.

"(...) możliwe do oszacowania łączne skutki dotyczące budżetu państwa, wynikające ze skrócenia wieku emerytalnego, wyniosą w latach 2016-2019 około 30 mld zł" - napisano w ocenie skutków ustawy.

Autorzy projektu w dokumencie wskazują, że obniżenie wieku emerytalnego spowoduje zmniejszenie wydatków na świadczenia z systemu zabezpieczenia społecznego przysługujące do osiągnięcia wieku emerytalnego (renty z tytułu niezdolności do pracy, świadczenia przedemerytalne, emerytury pomostowe, emerytury częściowe, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne) i zasiłki dla bezrobotnych.

"Biorąc zatem pod uwagę saldo skutków innych czynników, zwiększających oraz zmniejszających wydatki oraz dochody sektora finansów publicznych związane ze skróceniem wieku emerytalnego oraz dla innych funduszy tworzonych z powszechnego systemu ubezpieczeń społecznych, maksymalny, szacowany skutek w latach 2016-2019 nie powinien przekroczyć 10 mld zł" - napisano w dokumencie.

"Podsumowując, łączny koszt zmian dla sektora finansów publicznych wprowadzonych projektowaną ustawą wyniesie za lata 2016-2019 około 40 mld zł" - dodano.

Autorzy ustawy podkreślają, że "zróżnicowanie powszechnego wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn nie powoduje dyskryminacji kobiet, ale stanowi – jak wskazał Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 15 lipca 2010 r., sygn. K 63/07 – uprzywilejowanie wyrównawcze".

Z dokumentu wynika, że ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2016 r.

Miesięcznik „My Company Polska
PRENUMERATA

Moim zdaniem

Najczęściej czytane

25 najlepszych polskich startupów

Czy przenieść firmę za granicę

Cztery sposoby na podatki

Boom na drony

Kiedy Alexa przemówi po polsku? [TYLKO U NAS]