Handel

Rolnikom łatwiej produkować i handlować

SHUTTERSTOCK

Rolnicy pragnący produkować i bezpośrednio sprzedawać swoje wyroby mają od tego roku ułatwione zadanie. Rząd wprowadził bowiem, obok istniejących już możliwości sprzedaży bezpośredniej, rolniczy handel detaliczny. 

Przyjęte rozporządzenia do ustawy określają maksymalne ilości żywności zbywanej tą metodą, zakres i sposób dokumentowania tej sprzedaży, wprowadziły też rejestr zakładów przetwarzających produkty pochodzenia zwierzęcego i roślinnego. W przypadku produktów pochodzenia zwierzęcego niewielcy producenci rolni muszą zgłosić do właściwego dla nich powiatowego lekarza weterynarii wniosek o wpis zakładu do rejestru w terminie co najmniej 30 dni przed dniem rozpoczęcia planowanej działalności, a w przypadku warzyw i owoców – do właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. 

Sporym ułatwieniem dla niewielkich podmiotów jest brak wymogu sporządzania projektu technologicznego miejsca przetwarzania żywności. Ulży to głównie tym gospodarstwom, które do produkcji wykorzystują prywatne domy mieszkalne i standardowy sprzęt kuchenny. W ich przypadku należy spełniać przede wszystkim przepisy rozporządzenia unijnego w sprawie higieny środków spożywczych. Chodzi o tzw. uproszczone wymagania higieniczne dotyczące bezpiecznego wytwarzania żywności na małą skalę.

Miesięcznik „My Company Polska
PRENUMERATA

Moim zdaniem

Najczęściej czytane

25 najlepszych polskich startupów

Czy przenieść firmę za granicę

Cztery sposoby na podatki

Boom na drony

Kiedy Alexa przemówi po polsku? [TYLKO U NAS]