Pierwszy biznes

Kryteria wyboru firmy leasingowej

Tomasz Jąder, wiceprezes zarządu BZ WBK Leasing

Leasing to coraz popularniejsza forma zewnętrznego finansowania firm, zwłaszcza z sektora MSP. Rynek dojrzewa, a na atrakcyjność oferty leasingowej w coraz większym stopniu wpływają kryteria pozacenowe – tak wynika z badań „Leasing Index” zrealizowanych na zlecenie BZ WBK Leasing.

Leasing jest jednym z głównych źródeł zewnętrznego finansowania dla przedsiębiorstw z sektora MSP. Dzięki niemu małe i średnie firmy mogą dokonywać inwestycji, rozbudowując m.in. swoje parki maszynowe, linie produkcyjne czy flotę samochodową. Na segment ten przypada aż 80 proc. rynku leasingu w Polsce. Korzystanie z tej formy finansowania deklaruje przy tym 36 proc. polskich przedsiębiorstw segmentu MSP. Wśród firm zatrudniających do 49 pracowników odsetek ten wynosi 35 proc. Zdecydowanie częściej z leasingu korzystają średnie firmy (50–249 pracowników), wśród których odsetek korzystających to 81 proc.

Przedstawiciele średnich przedsiębiorstw częściej korzystają z leasingu dlatego, że mają coraz większą świadomość istoty polityki inwestycyjnej, poszukiwania i weryfikacji optymalnych źródeł finansowania oraz prezentują znacznie większe potrzeby inwestycyjne w określone środki trwałe. Prognozy jednak pokazują, że wraz ze wzrostem poziomu świadomości finansowej i potrzeb inwestycyjnych również mały biznes będzie coraz chętniej korzystał z leasingu. Rynek tych usług rośnie, co widać po wartościach transakcji w ubiegłym roku.

– Zgodnie z danymi za trzy kwartały 2016 r. sfinansowaliśmy ruchomości o łącznej wartości ponad 2,83 mld zł netto, tj. o 9,6 proc. więcej niż przed rokiem, a na rynkach pozarolniczych wzrost wyniósł 25,6 proc. W tym samym okresie dzięki naszej ofercie kupiono pojazdy o wartości ponad 1,55 mld zł z dynamiką plus 40 proc. w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku – mówi Tomasz Sudaj, dyrektor zarządzający ds. strategii rynkowej BZ WBK Leasing.

Na co zwracają uwagę przedstawiciele firm, decydując się na leasing? Z badań wynika, że 35 proc. przedsiębiorców z segmentu MSP kieruje się kryterium ceny. Jednak z roku na rok rośnie rola czynników pozacenowych, które wpływają na atrakcyjność oferty. Przy czym warto zwrócić uwagę, że różnią się one w zależności od wielkości firmy.

Dopasowanie oferty do potrzeb, znajomość firmy czy rekomendacja finansującego to kwestie dużo istotniejsze dla małych firm, podczas gdy wśród średnich przedsiębiorców częściej decyduje cena, parametry związane z przejrzystymi i bezpiecznymi zapisami umowy oraz wcześniejsze doświadczenia z danym leasingodawcą. Osobną kwestią w przypadku analizy kryteriów wyboru firmy leasingowej są wyniki badania w rozbiciu na poszczególne branże: budowlaną, handlową, produkcyjną i usługową.

– W przypadku przedsiębiorców działających w sektorze budowalnym aż 60 proc. respondentów wskazało cenę jako ważne kryterium wyboru leasingodawcy. Powodem tego jest przede wszystkim otoczenie, w jakim przedsiębiorcy ci funkcjonują, czyli niskie marże połączone z dużą konkurencją rynkową – mówi Tomasz Jąder, wiceprezes zarządu BZ WBK Leasing. – Odwrotnie sytuacja wygląda w usługach, gdzie poziom marż jest znacznie wyższy i uzależniony od jakości świadczonych usług – kryterium ceny nie jest już tak istotne, a wybór partnera inwestycyjnego determinują inne czynniki – dodaje. 

Miesięcznik „My Company Polska
PRENUMERATA

Moim zdaniem

Najczęściej czytane

Czy przenieść firmę za granicę

Cztery sposoby na podatki

Boom na drony

Kto zyska na ozusowaniu umów zleceń?

Dobre auto na niskie raty