Pierwszy biznes

„Leasing Index” – plany rozwojowe firm z segmentu MŚP

Tomasz Sudaj, dyrektor zarządzający ds. strategii rynkowej BZ WBK Leasing

Badanie przeprowadzone na zlecenie BZ WBK Leasing wskazuje, że 35 proc. firm z sektora MŚP planuje inwestycje związane z rozwojem. Choć jest to pozornie dobra wiadomość, jednocześnie płynie z niej informacja, że 65 proc. firm nie zamierza inwestować w rozwój, czyli ich celem jest przetrwanie. Czy w gospodarce faktycznie jest tak źle?

Jednym z podstawowych wyzwań jest w tym przypadku obowiązujący już od dłuższego czasu rynek pracownika i bardzo niskie bezrobocie, które wywołuje presję na wzrost wynagrodzeń. Historycznie niski wskaźnik bezrobocia na poziomie 8,2 proc. (stan na koniec listopada 2016 roku) wyraźnie wskazuje, że zatrudnienie kolejnego pracownika może być sporym wysiłkiem finansowym, zarówno pod względem oczekiwanego wynagrodzenia, jak i kosztowności samego procesu rekrutacyjnego, szczególnie wśród małych i średnich firm. 

– Wyzwanie, jakim jest poszerzenie kadry, znajduje odbicie w planach inwestycyjnych polskich przedsiębiorstw z segmentu MŚP. Jak wynika z badania „Leasing Index”, zarówno małe (zatrudniające do 49 pracowników), jak i średnie (od 50 do 249 pracowników) przedsiębiorstwa są bardziej ostrożne w zatrudnianiu nowych osób niż jest to w przypadku dużych firm. Spośród najmniejszych 11 proc. planuje zwiększyć zatrudnienie, dla średnich odsetek wynosi 22 proc. – mówi Tomasz Sudaj, dyrektor zarządzający ds. strategii rynkowej BZ WBK Leasing. – Istotne jest również przeanalizowanie planów inwestycyjnych po rozbiciu na branże. Nasze badanie wskazuje, że dla branży budowlanej (18 proc.), usługowej (10 proc.) oraz produkcyjnej (8 proc.) zwiększenie zasobów kadrowych znajduje się w pierwszej trójce najważniejszych obszarów rozwoju. Wniosek płynący z tych danych jest taki, że szczególnie w przypadku sektora budowlanego planowane kolejne inwestycje infrastrukturalne z nowej perspektywy unijnej na lata 2014-2020 będą miały wpływ na zatrudnienie nowych pracowników. Będzie to wynikać szczególnie z planowanych w kolejnych latach inwestycji w infrastrukturę drogową i kolejową. W pozostałych branżach poziom deklaracji wskazuje, że zatrudnienie nowych pracowników może wynikać w głównej mierze z sezonowej specyfiki ich działalności – dodaje.

Nie tylko ludzie

Badanie BZ WBK Leasing wskazuje, że 16 proc. firm planuje inwestycje w nowe produkty oraz usługi. Najczęściej tę formę rozwoju swoich usług deklarowały firmy z branży handlowej (21 proc. wskazań) i usługowej (18 proc. wskazań). Kolejne 11 proc. zamierza zainwestować w nowy sprzęt, a 8 proc. ma w planach zwiększenie sieci dystrybucji. Pozostałe obszary wskazane przez polskie małe i średnie przedsiębiorstwa to otwieranie nowych oddziałów i filii (4 proc. wskazań) oraz ekspansja zagraniczna lub wzrost eksportu (3 proc. odpowiedzi). 

– Choć bez wątpienia kadra jest jednym z najważniejszych zasobów przedsiębiorstwa, nie jest to jedyny obszar, w ramach którego polskie firmy z segmentu MŚP planują rozwój. Odsetek firm zamierzających wprowadzić nowe produkty potwierdza fakt, że przedsiębiorstwa chcą poszerzać zakres i zasięg działalności. Raport Deloitte wskazuje, że liczba firm, które na tę dziedzinę przeznaczają przynajmniej 10 proc. swoich obrotów, wzrosła z 13 proc. w 2015 do 17 proc. w 2016 r. – stwierdza Tomasz Sudaj. – Skoro już firmy inwestują w opracowywanie nowych produktów, to kolejnym naturalnym krokiem będzie sfinansowanie ich wprowadzenia na rynek i przygotowanie pod ten proces odpowiednich kanałów i sieci sprzedaży. Aktualne zatem pozostaje pytanie, jaka będzie kondycja polskiej gospodarki w odległej perspektywie i czy nastroje przedsiębiorców pozwolą im na krok związany z wprowadzeniem tych produktów na rynek – dodaje.

Dane pozyskane przez Deloitte wskazują, że w perspektywie najbliższych 3–5 lat 59 proc. polskich firm zamierza zwiększyć swoje nakłady na rozwój w porównaniu z rokiem 2015. Podobny wzrost nakładów planują Węgry (59 proc.) czy Rumunia (63 proc.). Liderem w regionie jest Słowacja (69 proc. firm planuje wzrost nakładów na rozwój), a w ogonie znajduje się Słowenia, gdzie 11 proc. firm zamierza zwiększyć swoje wydatki na badania.

– Powyższe wskaźniki potwierdzają wzrost chęci do inwestowania w innowacyjność, który w zależności od regionu Europy Środkowej i Wschodniej jest inny. Polska nie wyróżnia się pod tym względem ani na plus, ani na minus, pozostając mocnym średniakiem. Mamy więc sporo w tym zakresie do nadrobienia, a wzrost innowacyjności polskich firm jest konieczny, by mogły one utrzymać się na bardzo konkurencyjnym globalnym rynku – podsumowuje Tomasz Sudaj.

Miesięcznik „My Company Polska
PRENUMERATA

Moim zdaniem

Najczęściej czytane

25 najlepszych polskich startupów

Czy przenieść firmę za granicę

Cztery sposoby na podatki

Boom na drony

Kiedy Alexa przemówi po polsku? [TYLKO U NAS]