Rynek pracy

Największe wyzwania rekrutacji

SHUTTERSTOCK

70 proc. pracodawców ankietowanych w badaniu BIGRAM „Wyzwania rekrutacji. Jak przyciągnąć i utrzymać w firmie wartościowych pracowników”, porównując sytuację z poprzednim rokiem, przyznało, że ma poważne problemy z uzyskaniem odpowiednio wykwalifikowanych kandydatów do pracy.

Główne trzy wyzwania, jakie wskazali pracodawcy, to: mała liczba kandydatów o wymaganych kwalifikacjach, zbyt wysokie oczekiwania finansowe w stosunku do płac oferowanych na danym stanowisku oraz zbyt mała liczba zgłoszeń kandydatów o odpowiednim doświadczeniu. Połowa ankietowanych firm przyznaje przy tym, że napotykając trudności, decyduje się na zmianę, w tym obniżenie kryteriów i wymagań stawianych kandydatom. 

Brakuje specjalistów, choć sytuacja różni się w zależności od branży czy regionu. Dynamicznie rozwijający się sektor to centra badawczo-rozwojowe oraz tzw. shared services (centra usług wspólnych) na wyższym poziomie, np. druga i trzecia linia wsparcia w IT, analiza i kontroling w finansach czy learning and development w HR. Za najtrudniejszych do pozyskania pracodawcy wskazują specjalistów z około sześcioletnim doświadczeniem, wysokimi kompetencjami i pierwiastkiem tzw. zaangażowania w pracę. Najczęściej poszukiwani są analitycy (różne poziomy, także menadżerowie) oraz inżynierowie (robotyka, mechatronika, mechanicy, automatycy).

– Pracodawcy oczekują skrócenia czasu rekrutacji, co nakłada na nas dodatkowe wyzwania. Udaje nam się odnaleźć odpowiednich kandydatów do procesów rekrutacyjnych dzięki szerokiej sieci kontaktów i bieżącej aktywnej relacji z rynkiem. Pozyskujemy kandydatów metodą bezpośrednich poszukiwań (direct search) oraz drogą rekomendacji – komentuje Agnieszka Jabłońska, dyrektor działu rekrutacji oraz executive search w firmie doradztwa personalnego BIGRAM.

Jak pracodawcy radzą sobie z wyzwaniami rekrutacji

Aż 54 proc. pracodawców przyznaje, że aby osiągnąć cel rekrutacyjny, podnosi poziom proponowanych wynagrodzeń. Pozwala to również poszerzyć zakres terytorialny poszukiwań. Menedżerowie są skłonni do relokacji i akceptują nieraz konieczność długich dojazdów (nawet po kilkaset kilometrów), jeśli otrzymują odpowiednią rekompensatę. 

Przedsiębiorcy dostrzegają, że w walce o odpowiednich kandydatów istotną rolę odgrywa również atmosfera panująca w firmie oraz możliwości rozwoju oferowane pracownikom. Coraz częściej pracodawcy świadomie oceniają swoją atrakcyjność na rynku i przystępują do realizacji przemyślanych działań w obszarze budowy wizerunku (marki) pracodawcy. Połowa ankietowanych pracodawców decyduje się na działania employer brandingu, dostrzegając, że są one szansą na pokonanie wyzwań rekrutacji.

– Jeśli płacimy poniżej stawek rynkowych, musimy liczyć się nie tylko z rotacją ludzi, ale również z wydłużeniem procesów rekrutacyjnych lub niemożliwością ich zamknięcia. Płaca to jednak nie wszystko, ważna jest też atmosfera w firmie, warunki rozwojowe, warunki socjalne, a także to, jak ciekawe jest dane zadanie. Tutaj jest już do dyspozycji szeroka paleta tzw. pozapłacowych elementów motywacyjnych, które trzeba dostosować do danej firmy, grup wiekowych i potrzeb pracowników – komentuje Piotr Wielgomas, prezes BIGRAM.

Z braku kandydatów zewnętrznych coraz częściej pracodawcy decydują się na rozwój obecnej kadry i inwestycje w kandydatów wewnętrznych (70 proc. odpowiedzi). Wybór odpowiednich kandydatów i inwestycja w ich potencjał musi być oparta na odpowiednio skonstruowanym systemie ocen kompetencji, a następnie zaplanowanym programie rozwoju dla talentów. Posiadanie wewnętrznych ścieżek rozwoju świadczy na korzyść pracodawcy – kandydaci pytani o ocenę jego atrakcyjności bardzo wysoko oceniają właśnie możliwość rozwoju i dalszej nauki.

Jedna trzecia pracodawców pytanych w badaniu BIGRAM deklaruje również, że prowadzi stały proces rekrutacji talentów z rynku, aby zapewnić firmie trochę „świeżej krwi”.

Niezależnie jednak od metody poszukiwań odpowiednich kandydatów, rynek rekrutacji wkracza w bardzo interesujący czas, w którym pracodawcy przystępują do intensywnej rywalizacji o dobre kadry.

Miesięcznik „My Company Polska
PRENUMERATA

Moim zdaniem

Najczęściej czytane

Czy przenieść firmę za granicę

Cztery sposoby na podatki

Boom na drony

25 najlepszych polskich startupów

Kto zyska na ozusowaniu umów zleceń?