Pierwszy biznes

„Leasing Index” – ocena usług leasingowych w Polsce

Mariusz Włodarczyk, dyrektor zarządzający obszarem prawnym, obsługi posprzedażowej i ubezpieczeń w BZ WBK Leasing

Z badań „Leasing Index” wynika, że ponad 90 proc. przedsiębiorstw z segmentu MŚP w Polsce ocenia dobrze lub bardzo dobrze współpracę ze swoim leasingodawcą.

Nieprzerwanie od kilku lat jakość obsługi klientów, zarówno w momencie sprzedaży oferty leasingu, jak i po oddaniu środka trwałego, stoi na bardzo wysokim poziomie. Ponad 90 proc. przedsiębiorstw z segmentu MŚP ocenia dobrze lub bardzo dobrze współpracę ze swoim leasingodawcą. Co równie istotne, ogólna średnia ocena do momentu odbioru przedmiotu leasingu jest nieznacznie wyższa (0,1 na skali od 1 do 5) niż ocena po jego odbiorze.

– Wniosek płynący z tych danych jest jeden – branża leasingowa od lat dba o najwyższe standardy w zakresie sprzedaży i obsługi inwestycji realizowanych przez polskich przedsiębiorców – mówi Mariusz Włodarczyk, dyrektor zarządzający obszarem prawnym, obsługi posprzedażowej i ubezpieczeń w BZ WBK Leasing. 

Jednym z głównych założeń badań rynku cyklicznie realizowanych przez BZ WBK Leasing jest ocena jakości obsługi przedsprzedażowej oraz posprzedażowej. Kolejny raz z rzędu okazuje się, że znaczna część respondentów (bez względu na skalę prowadzonej działalności – firmy małe czy średnie) jednoznacznie zadeklarowała, że współpraca i ocena zaangażowania firm w cały proces realizacji umowy leasingowej stoi na bardzo wysokim poziomie. Cieszy również fakt, że wszystkie przebadane branże (produkcyjna, handlowa, budowlana, usługowa) deklarowały wysoką ocenę.

– Obsługa po zawarciu umowy leasingu musi stać na bardzo wysokim poziomie, gdyż o ponownym wyborze danej firmy często decyduje zadowolenie klienta z kontaktu z firmą leasingową w trakcie umowy, zwłaszcza jak coś się dzieje z przedmiotem lub płatnościami – podkreśla Mariusz Włodarczyk. – Ważne jest także, aby firma finansująca szła z duchem czasu, wdrażała nowe technologie w kontaktach z klientem. Dodatkowo, bardzo istotnymi czynnikami budującymi relacje i wpływającymi na zaufanie klientów są przejrzystość i jednoznaczność zapisów stosowanych w umowie leasingu. Umowa leasingu lub pożyczki trwa kilka lat, dotyczy często dużych kwot, stąd wskazane jest, aby klient poświęcił chwilę na zapoznanie się z jej zapisami, opisującymi prawa i obowiązki obu stron – dodaje.

Przed podpisaniem umowy z firmą finansującą warto zapoznać się nie tylko z warunkami finansowymi transakcji, ale również z postanowieniami umowy oraz stosowanymi przez firmy leasingowe ogólnymi warunkami umowy leasingu (OWUL). Jest w nich zapisane, jak będą wyglądać rozliczenia z tytułu umowy w praktyce – podstawowe, przewidziane harmonogramem i te, których nie da się zaplanować. OWUL mówią, co się stanie np. w przypadku opóźnień w wydaniu przedmiotu przez dostawcę, zmiany stóp procentowych lub wypadku komunikacyjnego. Określa wysokość kar umownych, konsekwencje opóźnień w płaceniu rat, warunki wcześniejszego rozwiązania umowy i jej rozliczenia. Umowa leasingu i OWUL muszą pasować klientowi, dawać komfort używania wybranego środka trwałego, a to z kolei daje leasingodawcy szansę na zawarcie kolejnej umowy i wieloletnią współpracę ze sprawdzonym klientem.

Wymogiem koniecznym przy podpisywaniu umowy leasingu są dokumenty rejestrowe firmy: REGON, NIP, KRS. W przypadku popularnych procedur uproszczonych, z uwagi na coraz większą dostępność informacji ze źródeł zewnętrznych (np. biura informacji kredytowej, KRS, CEIDG), do wniosku nie są często wymagane dokumenty finansowe, a jedynie oświadczenie klienta, a decyzja o finansowaniu wydawana jest nawet w kilka minut.

Miesięcznik „My Company Polska
PRENUMERATA

Moim zdaniem

Najczęściej czytane

25 najlepszych polskich startupów

Czy przenieść firmę za granicę

Cztery sposoby na podatki

Boom na drony

Kiedy Alexa przemówi po polsku? [TYLKO U NAS]