Prawo i podatki

Duży Plus dla małych firm

© Shutterstock

Brak zapłaty za wystawione faktury czy niewypłacalność największego kontrahenta to główne przyczyny upadłości firm w naszym kraju.  Jednym z rozwiązań tego problemu może być faktoring. 

Jak wynika z najnowszego raportu GUS „Małe i średnie przedsiębiorstwa niefinansowe w Polsce w latach 2009–2013” przedsiębiorstwa z sektora MSP stanowiły ponad 99 proc. wszystkich w kraju, przy czym aż 96 proc. to mikroprzedsiębiorstwa. Odgrywają one znaczącą rolę w tworzeniu nowych miejsc pracy, a dzięki swojej ograniczonej wielkości mają możliwość szybkiego reagowania na zmiany społeczno-gospodarcze i dostosowania do aktualnej sytuacji rynkowej. Z drugiej strony, firmy mikro nie dysponują tak dużymi zasobami finansowymi jak duzi konkurenci, dlatego są bardziej narażone na sytuacje kryzysowe mogące prowadzić do bankructwa. Wyniki badań GUS wskazują, że spośród 176 tys. założonych w 2003 r. mikroprzedsiębiorstw po 5 latach pozostało 52,6 tys., czyli zaledwie ok. 30 proc. 

Ograniczone możliwości pozyskania dodatkowych środków finansowych to istotny problem mikroprzedsiębiorstw. Praktyka pokazuje, że sam pomysł na niszowy biznes nie jest jeszcze gwarancją sukcesu. Istotne jest też właściwe zarządzanie, rozwijanie systemów kontroli i unikanie ryzyka. W firmie o małej liczbie pracowników, skoncentrowanej na bieżącej działalności, łatwo przeoczyć nieterminowe zapłaty za faktury lub niewypłacalność kontrahentów, którzy towar już nabyli. 

Skala zagrożenia jest niewielka, jeśli problem dotyczy pojedynczego klienta. Gorzej, jeśli przypadki nieregulowania lub nieterminowego regulowania zobowiązań zaczynają nabierać charakteru ogólnie przyjętych praktyk. Kumulacja braku zapłaty za wystawione faktury czy niewypłacalność największego kontrahenta to główne przyczyny upadłości firm w naszym kraju – problem upadłości w niemal 80 proc. tkwi właśnie w utracie zdolności do terminowego regulowania zobowiązań. Paradoksalnie, zachowanie płynności jest ważniejszym warunkiem istnienia firmy niż osiąganie zysków, zwłaszcza na początkowym etapie rozwoju. Problem jest tym większy, że w przypadku utraty płynności uzyskanie zewnętrznego finansowania, np. kredytu obrotowego, jest bardzo trudne ponieważ istnieje duże ryzyko ujemnego wyniku finansowego firmy. 

Oczywiście są też firmy, które nie mają problemów z brakiem środków na rozwój i potrafią skorzystać ze wsparcia, jakie oferuje rynek. Jednym z rozwiązań, które od niedawna Raiffeisen Polbank oferuje firmom osiągającym obrót roczny od 1 mln zł, jest faktoring pełny Plus. Rozwiązanie to polega na zamianie faktur na gotówkę i jest cenione w sektorze MSP i w dużych firmach z racji elastyczności oraz indywidualnego podejścia do bieżącej sytuacji i potrzeb firmy. Klient korzystający z faktoringu wystawia fakturę z odroczonym terminem płatności, np. 30 dni, i następnie, za pomocą systemu internetowego, przekazuje ją do banku. W ciągu maksymalnie 2 godz. do 90 proc. wartości faktury brutto ma na swoim rachunku firmowym. Po spłacie faktury przez kontrahenta klient otrzymuje pozostałe 10 proc. wartości faktury. Klienci korzystający z tego produktu nie ponoszą ryzyka braku zapłaty za wystawione i przekazane do banku faktury. Wszystkie czynności związane z odzyskaniem zaległych płatności oraz ryzyko braku zapłaty od nieuczciwych bądź upadłych kontrahentów ponosi bank, a przedsiębiorca może prowadzić działalność bez ryzyka utraty płatności. Cena usługi jest z góry znana, określona w odniesieniu do każdej faktury przekazanej do banku. Takie rozwiązanie zostało zauważone i docenione przez klientów banku. 

Prosty i intuicyjny system faktoringowej obsługi online daje klientom możliwość śledzenia zadłużenia odbiorców. Wysoko ceniona jest też informacja o kondycji finansowej kontrahentów, z którymi firma planuje rozpocząć działalność. Dostęp do gotówki pozwala klientom korzystać z upustów cenowych oraz skonta za szybką płatność u dostawców. O wysokiej jakości rozwiązania dostarczanego przez Raiffeisen Polbank świadczy fakt, że 92 proc. klientów jest zadowolonych bądź bardzo zadowolonych z usługi faktoringu pełnego Plus. 

 

Miesięcznik „My Company Polska
PRENUMERATA

Moim zdaniem

Najczęściej czytane

25 najlepszych polskich startupów

Czy przenieść firmę za granicę

Cztery sposoby na podatki

Boom na drony

Kiedy Alexa przemówi po polsku? [TYLKO U NAS]