Gospodarka

Raport o innowacyjności naszego biznesu

SHUTTERSTOCK

Brak zachęt podatkowych, zaniżanie wydatków na badania i rozwój oraz emigracja specjalistów to najważniejsze bolączki polskiego biznesu, wynika z raportu „Innowacyjność polskich przedsiębiorstw. Działalność badawczo-rozwojowa i współpraca nauki z biznesem”, przygotowanego przez Polską Radę Biznesu wraz z interdyscyplinarnym Instytutem DELab Uniwersytetu Warszawskiego. 

Według raportu zaniżanie wysokości wydatków na B+R to efekt oddziaływania prawa podatkowego na krajowe standardy rachunkowości, które cechuje tendencja do włączania tych wydatków w koszty rachunku zysków i strat. W ten sposób tylko 4 proc. firm wykazuje nakłady na innowacje, co w konsekwencji obniża pozycję Polski w rankingach, choć aż dwie trzecie dużych przedsiębiorstw deklaruje, że wprowadza innowacje. Jednocześnie wdraża je tylko 21 proc. firm z sektora MSP, podczas gdy przeciętna dla 31 państw OECD wynosi tu 49 proc. Nasze mniejsze przedsiębiorstwa są w tym gronie na ostatnim miejscu. 

Małgorzata Adamkiewicz, dyrektor generalna Adamed Pharma, zauważyła podczas konferencji prezentującej raport, że w ostatniej dekadzie z Polski wyjechało kilkadziesiąt tysięcy wysoko wykwalifikowanych specjalistów, głównie z powodu niskich zarobków w ojczyźnie. To ogromny problem, ponieważ nie jesteśmy w stanie, jako kraj, dłużej konkurować tylko tanią siłą roboczą. Zdaniem Adamkiewicz dobrym rozwiązaniem na zatrzymanie własności przemysłowej i intelektualnej jest tzw. patent box, który umożliwia całościowe lub częściowe zwolnienie z opodatkowania przychodów ze sprzedaży towarów lub usług objętych patentami. 

Miesięcznik „My Company Polska
PRENUMERATA

Moim zdaniem

Najczęściej czytane

Czy przenieść firmę za granicę

Cztery sposoby na podatki

Boom na drony

25 najlepszych polskich startupów

Kto zyska na ozusowaniu umów zleceń?